Publikuar më: 06/04/2022

KËRKESË Nr. 181/4, datë 25.3.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti arkitektonik “Mozaiku i Tiranës”.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Ministria e Kulturës.

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 3.2.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 9 348 835 54 (nëntë milionë e treqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e katër) lekë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

 KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM

TË SHPRONËSIMEVE

Erlis Hereni

 

LISTA PARAPRAKE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI ARKITEKTONIK “MOZAIKU I TIRANËS”

NR. PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE                                      (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) Sipërfaqja që shpronësohet SHËNIME                                                                          (KUFIZIME HIPOTEKORE, BARRË MBI PASURINË  etj.)
TRUALL VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Sipërfaqja (m2) Çmimi   (lekë/m2) Vlera    (lekë)
  A B C D E F G H P Q R Z  
1 Artur   Kurti Tiranë 8210 6/52 Truall 164 164.0 38,614.00 6,332,696 6,332,696 Për pjesën takuese të pasurisë së znj. Rudina Mamo Struga, është vendosur sekuestro konservative

nr. 2824, datë 20,04,11

Agim   Gjuzi
Ardiana Et’hem Gjuzi
Azem   Sedja
Beqir   Sedja
Ervis   Sinella
Fatbardh   Allajbeu
Fatime   Bishqemi
Fitnete   Sedja
Hamdi   Allajbeu
Hava   Kullolli
Hazbije   Sedja
Hyqmet   Shyti
Ilir   Gjuzi
Isuf   Gjuzi
Kadri   Allajbeu
Lirije   Allajbeu
Mirela   Isufi
Muhamed   Allajbeu
Muharrem Halit Sedja
Naxhije   Sinella
Nysrete   Bishqemi
Petrit   Shyti
Rabihane   Muka
Ramazan   Sedja
Resmije   Hashini
Rovena   Sinella
Ruzhdi   Sedja
Sabije   Hoxha
Servete   Kanapari
Sulejman Ismail Sedja
Vjollca   Harizi
Xhavit   Allajbeu
Xhevdet   Allajbeu
Asim   Kurti
Astrit   Kurti
Bujar   Mara
Dylaver   Sedja
Edlira   Malile (Balili)
Edvin   Mara
Emona   Mara
Engjëllushe   Kurti
Ermon   Kurti
Hidajete   Sinella
Lirie Haki Gumeni
Mukades   Sinella (Karkini)
Neim   Kurti
Sabiha   Kurti
Sezar   Malile
Teuta   Vrahoriti (Kurti)
Xhamide Hajdar Kurti
Agim Abaz Sami
Ali   Dollia
Ballkiz   Struga
Hasan   Sami
Mehmet Abdulla Struga
Mimoza   Kurti
Nadire   Konci
Rudina   Mamo (Struga)
2 Artur   Kurti Tiranë 8210 6/44 Truall 78.11 78.11  38614 3,016,139.54 3,016,139.54 Për pjesën takuese të pasurisë së znj. Rudina Mamo Struga, është vendosur sekuestro konservative

nr. 2824, datë 20.4.11

Agim   Gjuzi
Ardiana Et’hem Gjuzi
Azem   Sedja
Beqir   Sedja
Ervis   Sinella
Fatbardh   Allajbeu
Fatime   Bishqemi
Fitnete   Sedja
Hamdi   Allajbeu
Hava   Kullolli
Hazbije   Sedja
Hyqmet   Shyti
Ilir   Gjuzi
Isuf   Gjuzi
Kadri   Allajbeu
Lirije   Allajbeu
Mirela   Isufi
Muhamed   Allajbeu
Muharrem Halit Sedja
Naxhije   Sinella
Nysrete   Bishqemi
Petrit   Shyti
Rabihane   Muka
Ramazan   Sedja
Resmije   Hashini
Rovena   Sinella
Ruzhdi   Sedja
Sabije   Hoxha
Servete   Kanapari
Sulejman Ismail Sedja
Vjollca   Harizi
Xhavit   Allajbeu
Xhevdet   Allajbeu
Asim   Kurti
Astrit   Kurti
Bujar   Mara
Dylaver   Sedja
Edlira   Malile (Balili)
Edvin   Mara
Emona   Mara
Engjëllushe   Kurti
Ermon   Kurti
Hidajete   Sinella
Lirie Haki Gumeni
Mukades   Sinella (Karkini)
Neim   Kurti
Sabiha   Kurti
Sezar   Malile
Teuta   Vrahoriti (Kurti)
Xhamide Hajdar Kurti
Agim Abaz Sami
Ali   Dollia
Ballkiz   Struga
Hasan   Sami
Mehmet Abdulla Struga
Mimoza   Kurti
Nadire   Konci
Rudina   Mamo (Struga)
3 Shtet Tiranë 8210 6/53         0   Plotësim dokumentacioni. Pritet konfirmimi nga ASHK-ja
4 Shtet Tiranë 8210 6/55   585.98 585.98   0    
5 Shtet Tiranë 8210 6/381   104.32 104.32   0    
  Mbyllet me numër rendor 5                                                                                                                                                        SHUMA TOTALE         9,348,835.54
 
SHËNIM.
 
1. ÇMIMET JANË MARRË NGA HARTA E VLERËS, MIRATUAR ME VKM NR. 89, DATË 3.2.2016