Kreu » Lajme

VENDIM Nr. 524, datë 7.9.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS KRYESORE DHE SHPËRNDARËSE TË FURNIZIMIT ME UJË TË FSHATRAVE ‘VELABISHT–STATROVË–REMANICË–VETERIK’”

Publikuar më: 13/09/2023


VENDIM Nr. 504, datë 30.8.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I TREGUT PËR SHITJET ME SHUMICË DHE PAKICË I PRODUKTEVE USHQIMORE (TIRANA AGRIKULTURË)”

Publikuar më: 04/09/2023


VENDIM Nr. 475, date 1.8.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I INFRASTRUKTURËS SË BLLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT ‘ENDRI KEKO’, ‘SADIK PETRELA’ DHE ‘LANA’”

Publikuar më: 08/08/2023


VENDIM Nr. 427, datë 19.7.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 KV FIBËR, LIBRAZHD”

Publikuar më: 27/07/2023


VENDIM Nr. 428, datë 19.7.2023

Publikuar më: 27/07/2023


VENDIM Nr. 385, datë 29.6.2023 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 663, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA PROJEKTI ‘NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE ‘QAZIM TURDIU’’”

Publikuar më: 03/07/2023


VENDIM Nr. 384, datë 29.6.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I RRUGËS SË ISH-REPARTIT USHTARAK PËR NË AEROPORTIN E RINASIT”

Publikuar më: 03/07/2023


VENDIM Nr. 325, datë 31.5.2023 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PAGAVE, NIVELEVE TË PAGAVE DHE SHTESAVE TË TJERA MBI PAGË TË ZËVENDËSMINISTRIT, FUNKSIONARËVE TË KABINETEVE, PREFEKTIT, NËNPREFEKTIT, NËPUNËSVE CIVILË DHE NËPUNËSVE NË DISA INSTITUCIONE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE

Publikuar më: 23/06/2023


VENDIM Nr. 346, datë 7.6.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIM URBAN I AMBIENTEVE REKREATIVE, RESTAURIMI I FASADAVE TË OBJEKTEVE, NË LAGJEN ‘5 SHTATORI’, ÇOROVODË”

Publikuar më: 23/06/2023


VENDIM Nr. 333, datë 31.5.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 534, DATË 22.9.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIM RRUGA PORTO-ROMANO–DURRËS, LOTI 3’”

Publikuar më: 23/06/2023Rubrikat

Lajme
Fjalime