Publikuar më: 08/11/2022


Publikuar më: 03/11/2022


KËRKESËNr. 183/8, datë 15.7.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 16/09/2022


VENDIM Nr. 416, datë 15.6.2022

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


KËRKESË Nr. 490/5, datë 13.6.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


VENDIM Nr. 397, datë 9.6.2022

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022Rubrikat

Lajme
Fjalime