Kontakto me Drejtorin e Përgjithshëm

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

TELEFONI:  +355

FAX: +355

EMAIL: info@ashsh.gov.al

ADRESA: Rr. “Abdi Toptani”, Nr.1, 1001, Tiranë, Shqipëri


Njoftime
  • VENDIM Nr. 37, datë 24.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 20, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 19, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 800, datë 28.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËV... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 798, datë 28.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 699... Më shumë...