Njoftime
  • VENDIM Nr. 524, datë 7.9.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 504, datë 30.8.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 475, date 1.8.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 427, datë 19.7.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 428, datë 19.7.2023 Më shumë...