Kontakto me Drejtorin e Përgjithshëm

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

TELEFONI:  +355

FAX: +355

EMAIL: info@ashsh.gov.al

ADRESA: Rr. “Abdi Toptani”, Nr.1, 1001, Tiranë, Shqipëri


Njoftime
  • VENDIM Nr. 288, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 287, datë 17.5.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 286, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...