Kontakt

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin


Njoftime
  • DOKUMENTA PËR DORËZIM PËR TË VIJUAR ME PROCESIN E LIKUJDIMIT Më shumë...
  • Organigrama ASHSH Më shumë...
  • 01 Prill 2024 – 15.07.2024 — Te dhena te hapura -ASHSH Më shumë...
  • VENDIM Nr. 429, datë 26.6.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.... Më shumë...
  • DOKUMENTAT QË DUHET TË DORËZOHEN PËR TË VIJUAR ME PROCESIN E LIKUJDIMIT Më shumë...