Kontakt

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin


Njoftime
  • VENDIM Nr. 37, datë 24.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 20, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 19, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 800, datë 28.12.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËV... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 798, datë 28.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 699... Më shumë...