Kreu » Slider

VENDIM Nr. 191, datë 5.4.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 587, DATË 7.9.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT ‘GRABOVA 2’, MBI PELLGUN UJËMBLEDHËS TË PËRROIT TË GRABOVËS, DEGË E LUMIT TË DEVOLLIT, NË QARKUN ELBASAN’”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 106, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIJETËZIMI I SITEVE DHE I MONUMENTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË PREKURA NGA TËRMETI NË SHQIPËRI, BRENDA KUFIRIT TË ZONËS ARKEOLOGJIKE “B”, TË QYTETIT TË DURRËSIT”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 105, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I BLLOKUT QË KUFIZOHET NGA RRUGËT “KASTRIOTËT”-“GRAMOZI”-“E. BASHAJVE”-“RAMADAN ÇITAKU”

Publikuar më: 28/04/2023


Kodi i etikës

Publikuar më: 08/11/2022


Rregullore e brendshme

Publikuar më: 03/11/2022


KËRKESË Nr. 43/7, datë 1.4.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 28/04/2022


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 31/01/2022


VENDIM Nr. 863, datë 29.12.2021

Publikuar më: 31/01/2022


VENDIM Nr. 580, datë 6.10.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR ZHVILLIMIN E ZONËS SË RE, NË PËRPUTHJE ME PLANIN E DETYRUAR VENDOR, PËRMES KOMPENSIMIT ME SHKËMBIM, PËR TË GJITHA PASURITË QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSINË ADMINISTRATIVE NR. 6, ZONA ‘KOMBINAT’, BASHKIA TIRANË”

Publikuar më: 11/10/2021


ASHSH

Publikuar më: 15/06/2021Rubrikat

Lajme
Fjalime