Kreu » Lajme

VENDIM Nr. 105, datë 16.2.2022

Publikuar më: 01/03/2022


VENDIM Nr. 85, datë 9.2.2022

Publikuar më: 01/03/2022


VENDIM Nr.86, datë 9.2.2022

Publikuar më: 01/03/2022


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 31/01/2022


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 31/01/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM DHE/ OSE PËR SHKËMBIMIN E PRONËS, PËR INTERES PUBLIK

Publikuar më: 31/01/2022


VKM Nr. 783, datë 15.12.2021

Publikuar më: 21/12/2021


VENDIM Nr. 785, datë 15.12.2021

Publikuar më: 21/12/2021


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 16/11/2021


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 12/11/2021Rubrikat

Lajme
Fjalime