Kreu » Lajme

KËRKESË Nr. 181/4, datë 25.3.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Published on: 06/04/2022


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Published on: 01/03/2022


VENDIM Nr. 105, datë 16.2.2022

Published on: 01/03/2022


VENDIM Nr. 85, datë 9.2.2022

Published on: 01/03/2022


VENDIM Nr.86, datë 9.2.2022

Published on: 01/03/2022


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Published on: 31/01/2022


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Published on: 31/01/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM DHE/ OSE PËR SHKËMBIMIN E PRONËS, PËR INTERES PUBLIK

Published on: 31/01/2022


VKM Nr. 783, datë 15.12.2021

Published on: 21/12/2021


VENDIM Nr. 785, datë 15.12.2021

Published on: 21/12/2021Rubrikat

Lajme
Fjalime