Kreu » Lajme

VENDIM Nr. 552, datë 29.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “NDËRTIM RRUGE, UNAZË (ISH-KUNDËRAJRORI)”, KORÇË

Publikuar më: 04/10/2021


VENDIM Nr. 553, datë 29.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “REHABILITIMI I FASADËS SË PALLATIT TE KRYQËZIMI I RRUGËS SË DIBRËS ME UNAZËN E VOGËL”, TIRANË

Publikuar më: 04/10/2021


VENDIM Nr. 555, datë 29.9.2021 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 130, DATË 11.2.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR TIRANË–ELBASAN’ (SHTESA)”

Publikuar më: 04/10/2021


VENDIM Nr. 556, datë 29.9.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 321, DATË 31.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘RIKONSTRUKSION I RRUGËS SË PYLLIT TË SODËS’, VLORË”

Publikuar më: 04/10/2021


VENDIM Nr. 554, datë 29.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI I SHESHIT TË KRONIT TË BOGËS”

Publikuar më: 04/10/2021


VENDIM Nr. 533, datë 22.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR ZHVILLIMIN E ZONËS SË RE, NË PËRPUTHJE ME PLANIN E DETYRUAR VENDOR, PËRMES KOMPENSIMIT ME SHKËMBIM, PËR TË GJITHA PASURITË QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSITË ADMINISTRATIVE 4 DHE 8, ZONA ‘5 MAJI’, BASHKIA TIRANË”

Publikuar më: 24/09/2021


VENDIM Nr. 534, datë 22.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM RRUGA PORTO-ROMANO–DURRËS, LOTI 3”

Publikuar më: 24/09/2021


VENDIM Nr. 536, datë 22.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIMI I VARREZAVE PUBLIKE, QYTETI ÇOROVODË”

Publikuar më: 24/09/2021


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/08/2021


KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/08/2021Rubrikat

Lajme
Fjalime