VENDIM Nr. 106, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIJETËZIMI I SITEVE DHE I MONUMENTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË PREKURA NGA TËRMETI NË SHQIPËRI, BRENDA KUFIRIT TË ZONËS ARKEOLOGJIKE “B”, TË QYTETIT TË DURRËSIT”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 105, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I BLLOKUT QË KUFIZOHET NGA RRUGËT “KASTRIOTËT”-“GRAMOZI”-“E. BASHAJVE”-“RAMADAN ÇITAKU”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 90, datë 22.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIMI I VARREZAVE PUBLIKE ‘BURDULLIAS’, BASHKIA BERAT”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 190, datë 5.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “RIKUALIFIKIM URBAN I LAGJES ‘LLUKAN PRIFTI’, BASHKIA KUÇOVË”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 109, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM ARGJINATURE MBROJTËSE NGA LUMI SHKUMBIN NË KRASTË, NË KUADËR TË PROJEKTIT ‘LUNGO FIUME’, ELBASAN”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 91, datë 22.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “KRIJIM HAPËSIRE REKREATIVE NË ZONËN E LIQENIT ARTIFICIAL TË QYTETIT BALLSH, BASHKIA MALLAKASTËR”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 218, datë 13.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM I QENDRËS SHËNDETËSORE NË LAGJEN ‘GAFURR MUÇO’, BASHKIA LUSHNJË”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 200, datë 7.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIM I BLLOKUT TË BANESAVE TË KUFIZUAR NGA BULEVARDI ‘ÇAMËRIA’, RRUGA ‘PELIVAN LESKAJ’, RRUGA ‘PIRO SAVA’ DHE RRUGA ‘KUJTIM BEQIRI’”

Publikuar më: 28/04/2023


Nr. 137, datë 8.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA PROJEKTI “MBIKALIM KËMBËSORËSH, BAHÇALLËK”

Publikuar më: 28/04/2023


VENDIM Nr. 135, datë 8.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “UJËSJELLËSI I FSHATIT DUHANAS, FSHATI LAPARDHA 1, OTLLAK DHE ORIZAJ”, BERAT

Publikuar më: 28/04/2023Rubrikat

Lajme
Fjalime