Arkiva

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Kodi i etikës

Publikuar më: 08/11/2022


Rregullore e brendshme

Publikuar më: 03/11/2022


KËRKESËNr. 183/8, datë 15.7.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 16/09/2022


VENDIM Nr. 416, datë 15.6.2022

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


KËRKESË Nr. 490/5, datë 13.6.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022


VENDIM Nr. 397, datë 9.6.2022

Publikuar më: 27/06/2022


SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Publikuar më: 27/06/2022Njoftime
  • VENDIM Nr. 288, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 287, datë 17.5.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 286, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...